نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنعت،معدن و تجارت مازندران

برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنعت،معدن و تجارت مازندران
تاریخ برگزاری: 15 الی 18 بهمن ماه 1402
ساعت بازدید: 16 الی 21
مرکز تجارت بین الملل کاسپین نیاوران ساری